سرخط خبرها

جزئیات مربوط به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

زمان ارائه خدمت این خدمت در همه ایام سال ارائه می شود.
نحوه اخذ و مکان درخواست خدمت به صورت تلفنی (136)، سایت اینترنتی سازمان، نامه های پستی مردمی، مراجعه حضوری می باشد.
نحوه تحویل خدمت و مکان آن نحوه پاسخگویی به شکایات و اعلامات به صورت تلفنی (136)، سایت اینترنتی سازمان و مراجعه حضوری می باشد.
هزینه خدمت رایگان
واجدین شرایط و ضوابط خدمت عموم مردم و کاربران دستگاه های اجرایی.
مراحل انجام کار مراحل ثبت شکایت در صفحه شناسنامه خدمت قابل رویت می باشد.
مدارک مورد نیاز مستندات مربوط به شکایت یا اعلامبه هنگام ثبت درخواست قابل استفاده است.
راهنمای نحوه استفاده از خدمت فایل راهنما در صفحه اصلی سامانه قابل بهره برداری می باشد.
تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل Shekayat.info@136.ir
تلفن مستقیم 021-136
آدرس خیابان طالقانی ، تقاطع شهید قرنی ، سازمان بازرسی کل کشور
سازگاری درگاه (مرورگر های قابل استفاده) برای استفاده از این سامانه از مرورگر Firefox  و یا مرورگر Google Chrome  استفاده نمایید.