سرخط خبرها

امور بين‌الملل سازمان بازرسي كل كشور

شناخت تحولات بين‌المللي و دريافت دانش و تجربه‌هاي جهاني براي مبارزه با فساد امري لازم و ضروري است. از آنجا كه فساد ابعاد فراملي پيداكرده و منحصر به مرزهاي جغرافيايي يك كشور نيست، مبارزه با اين پديده ناميمون، نيازمند همكاري بازيگران دولتي و غيردولتي بين‌المللي با يكديگر است. اين سازمان بنا به همين ضروريات، از طريق اداره امور بين‌الملل از خردادماه 1376 متناسب با اهداف و وظايف خود و قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي، فعاليت‌هاي بين‌المللي خود را توسعه داده است. تعامل با دستگاه‌هاي نظارت و بازرسي، نهادهاي مبارزه با فساد و نهادهاي رسيدگي‌كننده به شكايات مردمي(آمبودزماني) در سطوح منطقه‌اي، قاره‌اي و بين‌المللي، براي ارتقاء و كارايي فعاليت‌هاي سازمان از جمله اهداف اين اداره بوده است.

 

اداره امور بين‌الملل سازمان وظايف زير را عهده‌دار است:

1. شناسايي سازمان‌هاي نظارت و بازرسي، نهادهاي مبارزه با فساد و آمبودزماني در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي و اطلاع‌رساني از مباني و عملكرد آن‌ها و تنظيم سندهاي همكاري با آن‌ها؛

2. معرفي سازمان و دستاوردهاي آن در حوزه‌هاي نظارت، بازرسي، مبارزه با فساد و رسيدگي به شكايات مردمي به دستگاه‌هاي هم‌تراز و نهادهاي مرتبط؛

3. تسهيل ارتباط بخش‌هاي تخصصي سازمان با سازمان‌هاي ذي‌ربط؛

4. شناسايي مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط با فعاليت‌هاي سازمان و اطلاع رساني اجلاس‌ها و سمينارهاي منطقه‌اي، قاره‌اي و بين‌المللي و حضور فعال، موثر و سازنده در مجامع مرتبط با فعاليت‌هاي سازمان؛

5. عضويت در نهادهاي منطقه‌اي، قاره‌اي و بين‌المللي مرتبط با فعاليت‌هاي سازمان؛از قبيل؛ انجمن آمبودزمان آسيايي(AOA)، انجمن بين‌المللي مسئولين دستگاه‌هاي مبارزه با فساد IAACA))و موسسه آمبودزمان بين‌المللي(IOI

6. روش‌شناسي بازرسي و كشف آخرين سازوكارهاي بازرسي و استفاده از دستاوردهاي آن‌ها براي ارتقاء و توسعه فعاليت‌هاي سازمان، اتخاذ رويكرد مقايسه تطبيقي بين قوانين و آيين نامه‌هاي سازمان با ديگر سازمان‌هاي همتا در ديگر كشورها؛

7. ترجمه مقالات علمي و تخصصي و فني در حوزه بازرسي در جهت ارتقاء سطح علمي كارشناسان؛

8. برگزاري اجلاس‌هاي منطقه‌اي و قاره‌اي؛

9. تهيه الگوي همكاري و فعاليت‌هاي مشترك بين سازمان و نهادهاي مشابه از طريق تفاهم نامه همكاري.

 

تماس با امور بين‌الملل

تلفن/نمابر

88344383 ـ 021

ايميل

ombudsman@136.ir

international@136.ir