صفحه اصلی > فراخوان جذب همکار 98 
فراخوان جذب همکار 98

متقاضی محترم

فراخوان جذب نیروی انسانی برای سال 1398 به اتمام رسیده و سامانه جذب و بکارگیری نیروی انسانی غیرفعال می باشد.

 

سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است