صفحه اصلی > توسعه نظارت همگانی > تدابیر و سیاست‌ها > انتظارات و مطالبات از دفتر توسعه همگانی 
انتظارات و مطالبات از دفتر توسعه همگانی

Under Construction

سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است