صفحه اصلی > نشریات 
نشریات
> نشریات > آیینه بازرسی
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است