نشست خبری ریاست سازمان با اصحاب رسانه

نام عکاس:

مجید مقصودی

گالری عکس مرتبط