سرخط خبرها

سفر رئیس سازمان بارزرسی کل کشور به آذربایجان شرقی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به آذربایجان شرقی ضمن معارفه بازرس کل جدید این استان ازمجموعه دانش بنیان صبح پارلار آسیا یکی ازبزرگترین تولیدکنندگان بردهای الکترونیکی لوازم خانگی درتبریز بازدیدکرد.
نام عکاس:

گالری عکس مرتبط