سرخط خبرها

بازدید رئیس سازمان بازرسی از انبارهای اموال تملیکی و گمرک- سلفچگان

دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان سفر به سلفچگان از انبارهای اموال تملیکی و همچنین گمرک منطقه ویژه اقتصادی در سلفچگان بازدید کرد.
نام عکاس:

گالری عکس مرتبط