سرخط خبرها
لیست اخبار صفحه :1
رئیس دبیرخانه سلامت منصوب شد

رئیس دبیرخانه سلامت منصوب شد

کاظم پور، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی طی حکمی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سمت رئیس دبیرخانه سلامت منصوب شد.