سرخط خبرها
لیست اخبار صفحه :1
آمادگی بازرسی آذربایجان غربی برای تعامل سازنده با مدیران دستگاه‌های مرتبط با امر محیط زیست و هوای پاک
بازرس کل استان آذربایجان غربی خبرداد؛

آمادگی بازرسی آذربایجان غربی برای تعامل سازنده با مدیران دستگاه‌های مرتبط با امر محیط زیست و هوای پاک

بازرس‌کل استان آذربایجان غربی از آمادگی این مجموعه برای تعامل سازنده با مدیران دستگاه‌های مرتبط با امر محیط زیست و هوای پاک خبرداد.

بازرس کل استان خراسان شمالی: شهرداری در صورت مغایرت قانونی مصوبات شورای شهر به هیات تطبیق اعتراض کند

بازرس کل استان خراسان شمالی: شهرداری در صورت مغایرت قانونی مصوبات شورای شهر به هیات تطبیق اعتراض کند

بازرس کل استان خراسان شمالی در نشست پیشگیرانه با مدیران و کارکنان شهرداری شیروان گفت: صدور گواهی استحکام بنای ساخته شده بدون نظارت در حین ساخت وجاهت قانونی ندارد و نمی‌تواند مبنایی برای گرفتن جریمه بجای تخریب قرار گیرد.