صفحه اصلی > نشریات 
نشریات
> نشریات > دانش ارزیابی
 دانش ارزیابی ـ شماره 01
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 ]
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است